top of page

Babacar Sene

BD4FS ሴኔጋል ከፍተኛ የምግብ ደህንነት ባለሙያ

Here in a farm.jpg

ባባካር በምግብ ደህንነት መስክ የታወቀ ባለሙያ ነው። እ.ኤ.አ. በ 1997 ሥራውን የጀመረው በአግሪ ፉድ ኩባንያ ውስጥ ሲሆን በተከታታይ የጥራት ሥራ አስኪያጅ እና የምርት ዳይሬክተር በመሆን አገልግሏል። ለ 10 አመታት, በአሳ ማጥመድ ዘርፍ የምግብ ደህንነትን ለማስተዋወቅ የሴኔጋል ማህበር ፕሬዝዳንት ሆነው አገልግለዋል. ባባካር ከአነስተኛ እና መካከለኛ መጠን ካላቸው የምግብ ኩባንያዎች ጋር በመስራት ሰፊ ልምድ አለው። FESን ከመቀላቀሉ በፊት ራሱን የቻለ የምግብ ደህንነት አማካሪ ነበር። እ.ኤ.አ. በ 2011 የሴኔጋል የንፅህና ቁጥጥር ስርዓት ለዓሣ ማጥመጃ ምርቶች ግምገማ አካሂዷል እና በአውሮፓ ህብረት የተሰጠውን የወጪ ንግድ ፈቃድ ለመጠበቅ ምክሮችን ሰጥቷል. ባባካር በአቅም ግንባታ ላይም ከፍተኛ ልምድ አለው። የሥልጠና ድርጅት የሥልጠና ሥራ አስኪያጅ እና በአውሮፓ “የተሻለ ስልጠና ለደህንነት ምግብ” አፍሪካ ኤክስፐርት ሆኖ አገልግሏል። በአግሪ ፉድ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሙያዎች እና በአፍሪካ ሀገራት የምግብ ደህንነት ቁጥጥርና ማረጋገጫን በብቃት ለሚከታተሉ ባለስልጣናት በርካታ ስልጠናዎችን ቀርጾ ተግባራዊ አድርጓል። ባባካር የእንስሳት ህክምና ዶክተር ነው፡ በቢዝነስ አስተዳደር እና በጠቅላላ ጥራት አስተዳደር የማስተርስ ዲግሪ ያለው እና የጥራት ኦዲተር ሰርተፍኬት አለው።

bottom of page