top of page

የምግብ ኢንተርፕራይዝ መፍትሄዎች በኔፓል ለምግብ ደህንነት የንግድ ነጂዎች መጀመሩን አስታወቀ

በምግብ ወለድ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በዓለም ዙሪያ በየዓመቱ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ጤና እና ደህንነት ይጎዳል። በቂ የምግብ አያያዝ አሰራሮች፣ ደካማ መሠረተ ልማቶች እና የአቅርቦት ሰንሰለት አስተማማኝ የአየር ሙቀት መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ተደራሽ አለመሆን በተጠቃሚዎች ላይ የጤና ሥጋት ይጨምራሉ እና ከተጠቃሚዎች በፊት የምግብ መጥፋት ዋና መንስኤዎች ናቸው። ኮቪድ-19 ስለ ምግብ ደህንነት የደንበኞችን ግንዛቤ ከፍ አድርጓል። 

በማደግ ላይ ያሉ የምግብ ንግዶች (ጂኤፍቢዎች) ምግብን ከእርሻ ወደ ሸማች በማንቀሳቀስ እና በማዘጋጀት ረገድ ቁልፍ ተዋናዮች ናቸው ነገርግን ብዙውን ጊዜ በገንዘብ እና በቴክኒክ የተሻሉ የምግብ ደህንነት ልምዶችን ተግባራዊ ለማድረግ ይቸገራሉ። To በፊድ ዘ ፊድ (FTF) ውስጥ የምግብ ደህንነት ልማዶችን መቀበላቸውን ማፋጠን 3194-bb3b-136bad5cf58d_ከዩኤስኤአይዲ የመቋቋም እና የምግብ ዋስትና ቢሮ ጋር በመተባበር “የንግድ ነጂዎችን ለምግብ ደህንነት” (BD478) ፕሮጀክትን ለመንደፍ እና ተግባራዊ ለማድረግ ነው። -136bad5cf58d_ የBD4FS ግብ  የ GFBs አወንታዊ የምግብ መጥፋት አቅምን ለመቀነስ እና የምግብ ደህንነትን ለማሻሻል ጥረትን ያደርጋል , እና አጠቃላይ ረሃብን ይቀንሱ.

በአሁኑ ጊዜ በሴኔጋል ውስጥ በመስራት ላይ፣ FES የወቅቱን የምግብ ደህንነት ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን ለመረዳት ከምግብ ደህንነት ሁኔታ ትንተና (FSSA) ጀምሮ በኔፓል ውስጥ የጅምር ስራዎችን በማወጅ ደስተኛ ነው። የFSSA ግኝቶች ከጂኤፍቢዎች፣ ከዩኤስኤአይዲ ኔፓል እና ከሌሎች የምግብ ስርዓት ተዋናዮች ጋር አብሮ የመንደፍ ሂደትን ያሳውቃል፣ የምግብ መጥፋትን እና የምግብ ወለድ በሽታ አምጪ ተህዋሲያን በእንስሳት መገኛ እና በአትክልትና ፍራፍሬ ዘርፎች ውስጥ መከሰትን ለመለየት እና ተግባራዊ ለማድረግ። FES ከዩኤስኤአይዲ ኔፓል እና ሌሎች ፊድ ዘ ፊውቸር ፈጻሚዎች ጋር በመተባበር የኔፓልን የምግብ ስርዓት ለማሻሻል በጉጉት ይጠብቃል በዚህም ተመጣጣኝ፣ ገንቢ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ምግብ ለሁሉም ሸማቾች በገበያ ላይ ይገኛል።

bottom of page