top of page

सारा दुरसो

अपरेशनको वरिष्ठ प्रबन्धक

Sarah Durso.png

सारा एक दिगो खाद्य प्रणाली उत्साही, एक प्रकृति संरक्षणवादी हो, र आफ्नो व्यापक क्यारियर भर गरिबी कम गर्न काम गरेको छ। गैर-नाफा र निजी क्षेत्र।   उनले केप भर्डेमा FAO को लागि कारीगरी माछापालन क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा आफ्नो क्यारियर सुरु गरे र विगत धेरै वर्षदेखि पोषण-नेतृत्वको कृषिमा कार्यक्रमहरूको निरीक्षण गरिरहेकी छिन्। र अन्य संकटहरू। साराले दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षा र सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतहरू, मूल्य शृङ्खलाहरू, प्रशिक्षण, र अन्तरसांस्कृतिक सञ्चारमा कार्यक्रमहरू डिजाइन र व्यवस्थित गरेका छन्।   साराले  International Administration मा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी छिन्।

bottom of page